Dragspelskort

Dragspelskort
Detta är ett enkelt och relativt snabbt gjort kort, som alltid blir väl mottaget.

  1. Klipp till en pappersremsa som är lång och smal, exempelvis ca 9 cm hög och 56 cm bred.*
  2. Skriv din text på denna remsa. Låt texten ha lite marginaler så att den inte når ända ut i kanterna på pappret.
  3. Lägg remsan med texten nedåt mot bordet, vik den på mitten, och vik sedan ut den igen.
  4. Ta remsans ändar och vik in dem mot mittvecket. Pressa alla veck noga så att de blir skarpa.

  5. Ta nu remsans ändar och vik dem utåt på mitten.

  6. Vänd på pappersremsan, och vik en sista gång in ändrna på remsan mot mitten och vik även en gång längs det mittveck du gjorde i steg 3. Nu har du gjort ett ”dragspel” och själva vikningen är klar.
  7. Gör ett omslag genom att klippa till kartongbitar (till exempel från ett pastapaket) som är ca 3 mm större runt om än den ihopvikta pappersremsan. I exempelt ovan blir dragspelet 7×9 cm ihopvikt, och kartongen bör då vara ca 7,6×9,6 cm.
  8. Klä denna kartong med ett dekorativt papper, vik runt kanten och klistra fast ordentligt.
  9. Limma fast omslagen längst ut på dragspelsremsan och se till att de centreras så att omslaget når 3 mm utanför den ihopvikta remsan. Låt torka.
  10. Ta ett smalt sidenband och vira det några varv runt kortet, knyt med en rosett på framsidan. Dekorera eventuellt ändarna på sidenbandet med pärlor. Klart!

*) Man kan även skarva pappret om man inte har tillräckligt stora från början. Placera då skarven så att den hamnar i ett ”dalveck” och inte ett ”bergveck”.

Marie Fredriksson