Lagom marginaler

Att hitta lagom marginaler för ett givet ark kan vara besvärligt. Här är ett knep:

Mät ditt pappersark på höjden, och dela med 16. För ett ark som är 40 cm på höjden får man alltså 2.5 cm. De klassiska ”regler” som finns säger att:

Exempel på lagom breda marginaler

Exempel på lagom breda marginaler

  • Övre marginalen och sidomarginalerna ska vara ungefär två gånger resultatet, alltså 5 cm i exemplet.
  • Undre marginalen ska vara ungefär tre gånger resultatet, alltså 7.5 cm.

Resten av arket kan man sedan alltså använda till att skriva och/eller måla på. Detta ger ett arbete med marginaler som är lagom breda för att matcha innehållet väl.  Balans och harmoni.

Om du redan har ett färdigt citat eller något och inte vet hur mycket av marginalerna som ska trimmas bort kan du göra samma sak fast ”baklänges”:

Mät hur mycket plats ditt färdiga arbete upptar på pappersytan i höjdledd, och dela sedan detta mått med 11. Samma regler för marginalbredd gäller som i exemplet ovan – sidomarginaler och övre marginalen ska vara ungefär två gånger resultatet, och den undre marginalen ska vara ungefär tre gånger resultatet. 11 plus 2 plus 3 blir ju 16.

Anledningen till att alla marginaler inte är lika, är att den optiska mittpunkten (den punkt som ögat uppfattar som mitten) ligger något högre än den matematiska mittpunkten. Om inte den undre marginalen vore lite bredare än de övriga skulle ögat få intrycket av att bokstäverna håller på att ”glida av” pappret!

 

 

Marie Fredriksson