Layouta en text i handskriven kalligrafi

Det finns några olika traditionella standardlayouter för text som är mer eller mindre vanligt förekommande i kalligrafsammanhang, och jag ska försöka beskriva dem här. Det finns inga regler för när en viss typ av layout fungar till en särskild text, utan man provar helt enkelt olika lösningar tills man hittar något som verkar passa det aktuella textstycket. Ofta är det layouten som tar mest tid när man ska göra ett arbete, vilket många som inte är insatta i ämnet ofta inte förstår.

Om man skriver en text där man vet att det finns en författare till orden så är det kutym att man anger författarens namn i det kalligrafiska framställningen. Då är det också viktigt att man tänker på att arbeta in författarnamnet i layouten från början, så att det inte ”blir över” och får slängas in någonstans i slutet där det kanske inte passar. Och så är det ju där med copyright – man får inte utan tillstånd använda någon annans ord för arbeten som ska säljas!

Vänsterställd layout

Vänsterställd layoutDet här är den enklaste av alla layouter, men ändå effektiv. Den passar bra till texter där innehållet är viktigt och man inte vill förstöra läsbarheten med en avancerad textsättning. Raderna kan brytas där det passar (om det inte är en dikt, där man bör hålla sig till författarens radbrytningar). En vänsterställd layout brukar betyda att textförfattarens namn också vänsterställs, ofta med mindre bokstäver.

Vänsterställd layout med indrag

Vänsterställd layout med indragDenna variant ger ett livligare intryck än en rent vänsterställd text, men är fortfarande enkel att utföra och lätt att läsa. Varannan rad är helt enkelt indragen en liten bit. Enkelt och effektivt. Författarens namn brukar vänsterställas med eller utan indrag eller centreras under textmassan.

Centrerad layout

Centrerad layoutDen här typen av layout kräver lite mer arbete (se nedan). Texten blir svårare att läsa när den är centrerad jämfört med vänsterställd, men resultatet är vackert. Både långa och korta texter passar bra att centrera. Författarens namn centreras alltid.

Högerställd layout

Högerställd layoutDetta är den svåraste att utföra av alla layouter, och även den som är besvärligast för ögat att läsa eftersom vi västerlänningar är så vana vid raka vänstermarginaler. Den här layouten bör användas med försiktighet, men på rätt ställe kan den vara mycket effektiv. Författarens namn brukar också högerställas.

Fri layout

Fri layoutDen här varianten är inte så enkel som den ser ut, men resultatet kan bli både attraktivt och uttrycksfullt när man hittar balansen i textstycket. Författarens namn arbetas in i texten på ett passande ställe. Det kan vara längst ner på sidan, men behöver inte vara det. Ett exepel på hur arbetsgången kan vara när man gör ett fritt utformat arbete hittar du här.

Hur gör man?

Hur gör man då rent praktiskt när man layoutar en text? Att centrera och högerställa gör man ju med ett musklick i datorn, men en handskriven text kräver onekligen lite mer arbete.

Man börjar med att skriva ut texten med den pennbredd och de radbrytningar man har tänkt sig. Sedan klipper man isär raderna och kapar remsan i exakta längder precis före första bokstaven och precis efter sista.

Om det är en centrerad layout man vill göra så viker man remsorna på mitten för att markera en centrumlinje (alternativt mäter man upp mitten och markerar med ett litet streck). Sedan ritar man upp rätt antal stödlinjer på ett nytt ark och markerar mitten med ett lodrätt streck genom alla raderna. De vikta remsorna fungerar sedan som en ”mall” för vart man ska placera början på varje rad genom att man placerar märket på remsan längs med centrumlinjen på det nya arket. Placera remsorna under den rad du ska skriva och följ sedan denna mall rad för rad. Det gäller ju förståss att man kan skriva en rad två gånger så att den blir hyfsat lika lång varje gång, men det är mycket lättare när man har en mall att gå efter än om man inte hade haft någon.

En högerställd layout gör man i princip på samma sätt, fast i stället för att markera centrum med en linje markerar man slutet. Sedan placerar man de klippta remsorna så att varje rad slutar exakt rätt åt höger, och använder dessa som en mall på samma sätt som ovan. Här gäller det verkligen att kunna skriva så att raderna blir lika långa som på mallen, eftersom en högermarginal som bara är nästan rak är extremt avslöjande! :-) Just därför är denna layout den teknisk svåraste man kan ge sig på.

I en fri layout använder man sig också av remsor med färdig text och flyttar runt dem tills man hittar en kombination som är välbalanserad utan att vara rörig. En tumregel är att försöka få alla rader att börja och sluta på olika ställen. Sedan mäter man ut raderna med linjal på ett nytt ark för att kunna placera dem på rätt ställe på sidan.

Layouta i datorn

Om man är tillräckligt datorkunnig och vet hur man hanterar en skanner så kan man layouta digitalt i stället. Man skannar helt enkelt in texten och använder ett bildbehandlings- eller layoutprogram för att flytta omkring raderna, och sen kan man skriva ut en mall. Jag brukar själv använda datorn till de första skisserna i en layout eftersom det sparar tid för mig. Men när det börjar närma sig en färdig layout gör jag alltid ett manuellt ”korrektur” med bredpenna och valnötsbläck. Märkligt nog så brukar allting se lite annorlunda ut när man ser det på papper jämfört med på skärmen, och det är ju synd att upptäcka detta först på det färdiga arbetet… :-)

Lycka till med ”layoutandet”!

Marie Fredriksson