Skriva i spiralform

Det är mycket effektfullt men kanske inte helt lätt att skriva i en spiralform, men det är inte så svårt att konstruera en perfekt spiral med hjälp av bara passare och linjal.

Kalligrafitext i effektfull spiralform

Kalligrafitext i effektfull spiralform

Gör så här:

  1. Dra en horisontell stödlinje i mitten av pappret. Markera två punkter längs stödlinjen (A och B på bilden nedan), ganska nära varandra. Avståndet mellan dessa är lika med halva avståndet från en baslinje till nästa i den färdiga spiralen, så här kan du om du vill mäta fram det avstånd som passar din text. Eller också chansar man lite! :)
    spiral-1
  2. Placera passarens ben på punkt A, och gör en halvcirkel ovanför stödlinjen. Hur vid denna halvcirkel blir är upp till dig.
  3. Öppna passaren med lika många millimeter som du vill att dina bokstäver ska vara höga. Gör sedan ytterligare en stödlinje, utanför den första. Detta blir dina stödlinjer för bokstäverna du ska skriva dit.
  4. Flytta passaren till punkt B. Öppna den så mycket att den når till den punkt där den första halvcirkeln slutade. Gör sedan en ny halvcirkel, denna gång under stödlinjen. Öppna sedan passaren på samma sätt som ovan, och gör en något större halvcirkel utanför den du nyss gjorde.
  5. Flytta tillbaka passaren till punkt A. Justera den så att den matchar avståndet till de sista halvcirklarnas slut, och fotsätt spiralformen med två halvcirklar utanför de som du gjorde i steg 3.
  6. Flytta passaren till punkt B, och gör likadant som i steg 4.
  7. Fortsätt så här tills du har tillräckligt mycket utrymme att skriva på.

Svårare var det inte! Uncialbokstäver passar utmärkt i en sådan här layout, men det finns egentligen inte någon stil som inte passar.

Marie Fredriksson